Интервюта

интервюта атанас янев

Гостуването ми в ТВ ЕВРОПА (предаването „Европа сутрин“) по случай филма за Ботев „На прощаване“

Интервю на Тоня Клисурова с авторите на филма за Ботев „На прощаване“ за националния седмичник “Нова Зора”

Интервю във вестник “Знаме” (Пазарджик)

Интервю за сайта zakazanlak.bg

Общо интервю с Лилия Кашукеева в “Отвъд кориците”

„Думите са едновременно благословия и проклятие. Но аз съм готов да платя цената, за да живея в техния свят, защото без поезия тази планета няма моралното право да продължи своето съществуване.“

Атанас Янев в интервю за zakazanlak.bg