Google Ads

google ads услуги атанас янев

Наблюдавам сред хората, които са решили да търсят специалисти по Google Ads, да тръгват с идеята “Нека пуснем една кратка пробна кампания, а след като видим какво ще стане, ще преценим как да процедираме занапред”. 

Една немалка част от клиентите приемат Google рекламите само и единствено като способ за постигане на бързи и краткосрочни резултати, за разлика от SEO оптимизацията, която предполага бавни, но дългосрочни резултати. Тук вече е въпрос на елементарен професионализъм съответният специалист да обясни на разбираем и достъпен език на клиента за какво става въпрос.

От една страна, наистина е вярно, че при този тип реклами резултатите в повечето случаи са бързи и краткосрочни, защото при Google Ads става въпрос не за органично (както е при SEO), а за платено търсене – излизаш в търсачката, докато си плащаш рекламата.

От друга страна обаче, по отношение на Google рекламите също трябва да се вземат под внимание дългосрочните перспективи, а не да се експериментира “на парче”. Неслучайно, позитивните практики в световен мащаб показват, че настройването и пускането на няколко различни кампании, които се застъпват и/или се движат паралелно за по-продължителен период от време (поне месец), е изключително ефикасно решение.

Услугите ми, свързани с Google Ads


Услугите, които предлагам и които се отнасят към Google Ads включват:

✅ проучване и актуализиране на списъка с ключови думи, за които ще се пускат кампаниите;
✅ проучване на конкуренцията и нейното позициониране в Google по отношение на платената реклама;
✅ изготвяне и актуализиране на подробен списък с отрицателни ключови думи: според мен, едно от най-важните неща за успеха на дадена рекламна кампания, независимо от нейния тип;
✅ настройване на кампаниите (общи настройки, задаване на бюджет, имплементиране на ключовите думи, разпределение на думите в рекламни групи, създаване на текстово съдържание, добавяне на разширения и т.н.);
✅ пускане на рекламите, ежедневен мониторинг на развитието им и осъществяване на промени, ако са необходими;

Прочетете още за услугите SEO оптимизация и копирайтинг


Изпратете запитване сега:

  google ads услуги атанас янев  Това са данни от рекламна кампания за мой клиент – малка фирма, занимаваща се с производство и продажба на работно облекло, която не разполага с огромен бюджет за реклама. Кампанията е реализирана в рамките на 20 дни: от 10 септември 2021 г. до 1 октомври 2021 г. Забелязват се следните важни неща:

  – общият разход за кампанията е 146 лв.;
  – общият брой импресии (показвания на рекламата в търсачката) е около 1910 хиляди;
  -общият брой на кликовете върху рекламата е 369;
  – click-through rate (CTR) е 19.34%: това е процентът кликвания върху рекламата спрямо нейните импресии (показвания);

  Спокойно мога да отбележа, че предвид ниския разход и огромната конкуренция, CTR е доста висок. Ето и доказателства за резултатите от кампанията:


  – Top of page rate е 79.29% – това е процентът, който ни дава информация колко често рекламата се е показвала в резултатите най-отгоре в страницата за търсене;
  – Absolute top of page rate е 49.02% – това е процентът, който ни дава информация колко често рекламата се е показвала като първи резултат най-отгоре в страницата за търсене;

  Ние сме на второ място и по двата показателя, а възвръщаемостта за клиента беше значителна.